La Mulți Ani, Albania / Për Shumë Vjet, Shqipëri!

28.11.2017 - 105 ani de la Proclamarea Independenței de Stat / 105 vjet nga Shpallja e Pavarësisë