INFO


Înființată la București în anul 2006, Asociaţia Culturală Albaneză „HÆMUS” este o instituţie cultural-artistică, cu personalitate juridică, neguvernamentală, fără caracter politic, cu caracter nepatrimonial (non-profit).

Asociaţia Culturală Albaneză “HÆMUS” este persoană juridică de drept privat, cu caracter nepatrimonial (non-profit), apolitică şi neguvernamentală, şi funcţionează conform prevederilor Statutului său şi ale Legii Nr.21/1924 şi care a luat fiinţă în baza hotărârii membrilor săi fondatori.


Scopul asociației este promovarea culturilor și spiritualităților română si albaneză, în toate formele lor de manifestare, îmbunătățirea raporturilor inter-culturale și integrarea în circuitele european și mondial.

În cadrul Asociaţiei Culturale Albaneze „HÆMUS” funcționează Editura Librarium Haemus și Revista Haemus.Președinte Pemanent al A. C. A. ”HÆMUS